public marks

PUBLIC MARKS from enfoyrus with tags apothecary & e

18 December 2006 18:00

Leger åndelig sykdom med forskjellig skrevet ord, Apothecary - Franske litteraturen

Sted av en uavhengig forfatter. Framstilling av dets forskjellig litterær skapelser. Fotografier av dets sjøreiser og dets katt Mowgli. Hele den i musikk.

18 December 2006 13:00