public marks

PUBLIC MARKS from m.meixide with tag xenealoxia

01 June 2011 09:00

Apelidos de Galicia

Apelidos de Galicia - toponímia, orixe, distribución, heráldica, onomástica, liñaxes, etimoloxía, nobiliaria, xenealoxía, pedras armeiras, historia, persoeiros, arquivos e expedintes de nobreza dos Apelidos Galegos

01 June 2011 08:45

Xenealoxía.org

- Genealogía de Galicia

m.meixide's TAGS related to tag xenealoxia

cultura +   galego +   Galiza +