public marks

PUBLIC MARKS from gingihan with tag לחימה

25 June 2007

07 June 2007

וואבי סאבי

לצד הכלים המושלמים והמלוטשים מסין הציג סֶן-נו-רִיקיו, באותה רמת חשיבות אסטטית, כלים גולמיים שנעשו על ידי בעלי מלאכה מקומיים. בתחרות הזו של- ’מי יקשט את החדר בציורים מיובאים‘ ’ומי יקנה קירות מצופים עלי זהב‘ - הגיעו שני המורים האלו, הסתכלו עוד פעם ויצרו משהו ישן. הם יצרו אסתטיקה חדשה: ווָאבִּי-סָאבִּי.

07 May 2007

קאמי 神

התפישה היפנית של כוח טבע מקבלת זוית חדשה בשעה שוותיק של ארגון אקבן מתאר קאמי בישראל