public marks

PUBLIC MARKS from anton with tag utveckling

June 2007

May 2007

October 2006

Linköpings universitet: LiU - Medicinska 3d-bilder ryms i PC:n

Tredimensionell visualisering öppnar vägen för nya vetenskapliga upptäckter och bättre medicinska diagnoser. Men datorerna riskerar att dränkas i all data. En ny avhandling presenterar metoder för att hantera stora dataset på en persondator, trots

September 2006

May 2006