public marks

PUBLIC MARKS with tag tmp

2016

Maintaining log and tmp file

by alamat
If you need to maintain an application that generate a lot of logfiles or tmp files with running numbers as part of the filename and uses a common extension. These two command together will help to maintain it for a window of time.

2009

2008

2007

AMERYKANIZM – ideologia intelektualnej prostytucji - Świat - Globalizacja - www.iThink.pl

by jacek
Ten model konsumeryzmu przemysłowego, czczony przez ideologów współczesnego kryptoamerykanizmu, zdaje się nie mieć wiele wspólnego z ideą wolności i dążeniem do szczęścia, o jakim myśleli twórcy republikańskiej tradycji politycznej Stanów Zjednoczonych. Jeden z najbardziej wysławianych myślicieli politycznych Ameryki, Thomas Jefferson, przestrzegał w 1816 r. przed niebezpieczeństwem tworzenia „rządu wyniosłej arystokracji, opartego na instytucjach bankowych i inkorporacjach finansowych”, gdyż poszerzanie zakresu władzy tych instytucji oznacza „koniec demokracji i wolności”, oznacza rządy nad ograbionym i żebrzącym tłumem nędzarzy.(7) Bez najmniejszej wątpliwości, wielu twórców państwa amerykańskiego można z czystym sumieniem zaliczyć do grona pionierów współczesnego antyamerykanizmu, przeciwko któremu propaganda korporacyjna wytacza dziś najcięższe działa sw

PUBLIC TAGS related to tag tmp

a voir +   analisis +   backup +   books +   bpmn +   BPT +   cachecopy +   cartoon +   common +   compress +   conference +   cron +   culture +   download +   files +   finance +   funny +   java +   linux +   log +   maintain +   med +   motorower +   music +   numbers +   personal toolbar folder +   przemek +   shopping +   sociologie +   storage +   usa +   window +   windows +  

Active users

alamat
last mark : 23/10/2016 14:12

ycc2106
last mark : 06/09/2009 20:36

jacek
last mark : 06/11/2008 18:22