public marks

PUBLIC MARKS with tag novas

2009

2008

2007

2006

Consumer

by xabre & 2 others
EROSKI ::: el diario del consumidor

Vieiros

by xabre
Novas na túa liña

chuza!

by xabre
Chuza! é un sitio de novas galegas que emprega un control editorial non xerárquico. Calquera pode enviar historias e a comunidade de internautas é quen as valora, as comenta e decide se publicalas na páxina principal, de forma que non intervén nunca a figura do editor

ELPAIS - Forges

by xabre
O mellor humor do País

1970

El País - De cómo el Estatuto cambió de manos durante la negociación

by xabre
El proyecto que al principio impulsaron Maragall y Carod acabó siendo decidido por Zapatero y Mas

Active users

wowelster
last mark : 30/01/2009 13:18

m.meixide
last mark : 21/02/2008 13:10

xabre
last mark : 18/11/2006 12:32