public marks

PUBLIC MARKS with tag Galiza

18 August 2006 11:15

18 August 2006 08:15

10 August 2006 15:45

Fogos na Galiza provocados pela "indústria do fogo"

by xabre (via)
A maioria dos fogos que lavram na Galiza são provocados por membros de uma "indústria do fogo" que quer justificar a disponibilização de mais meios humanos e técnicos para o combate aos incêndios, afirmou hoje um responsável florestal galego.

07 August 2006 21:15

30 June 2006 06:45

Vieiros

by xabre
Novas na túa liña

29 June 2006 22:30

Radio Chango - A Per Loca

by xabre (via)
Recopilatorio de música galega

29 June 2006 18:45

chuza!

by xabre
Chuza! é un sitio de novas galegas que emprega un control editorial non xerárquico. Calquera pode enviar historias e a comunidade de internautas é quen as valora, as comenta e decide se publicalas na páxina principal, de forma que non intervén nunca a figura do editor

28 June 2006 13:30

si home si - Drogas

by xabre (via)
Onte celebrouse en todo o mundo o Día Internacional Contra El Uso Indebido Y El Tráfico De Drogas. Non sei como o celebraron por aí (sei que, en China, executando a catro narcotraficantes) pero aquí celebrouse coma sempre, con consellos, estatísticas estarrecedoras, declaracións públicas, folletos, e sen recoñecemento ningún de estar fracasando absolutamente.

28 June 2006 12:45

El Mundo - Viaxe ao Cáceres que fala galegu

by xabre (via)
Os 5.000 habitantes de tres pobos da Sierra de Gata falan un galego dialectal ao que os filólogos non atopan explicación. O nacionalismo galego reivindícaos, Ibarra di que sofren un «delirio imperialista». ¿Que pensan eles?

27 June 2006 22:15

A OURICEIRA

by xabre
Blog en galego e catalán Política, língua, música, cinema, informática, festas, viaxes, xeoloxía, experiencias persoais... Bloc en català i gallec. Política, llengua, música, cinema, informática, festes, viatges, geologia, experièncias personals...

24 April 2006 17:00

Sinxelo.com

by xabre
Buscando en Galiza

19 April 2006 10:45

19 April 2006 09:30

11 April 2006 12:00

30 March 2006 14:45

Uff, il·lustració

by xabre
Blog nas 4 linguas do Estado

20 March 2006 16:30

24 November 2005 11:45

19 October 2005 14:00

30 September 2005 08:45