public marks

PUBLIC MARKS with tag "נין ג'יטסו"

25 June 2007

07 June 2007

וואבי סאבי

by gingihan
לצד הכלים המושלמים והמלוטשים מסין הציג סֶן-נו-רִיקיו, באותה רמת חשיבות אסטטית, כלים גולמיים שנעשו על ידי בעלי מלאכה מקומיים. בתחרות הזו של- ’מי יקשט את החדר בציורים מיובאים‘ ’ומי יקנה קירות מצופים עלי זהב‘ - הגיעו שני המורים האלו, הסתכלו עוד פעם ויצרו משהו ישן. הם יצרו אסתטיקה חדשה: ווָאבִּי-סָאבִּי.

18 May 2007

שין גאן

by gingihan
יכולת מיוחדת הייתה יכולה למנוע את רצח ראש הממשלה רבין

11 May 2007

Active users

gingihan
last mark : 25/06/2007 03:47