public marks

PUBLIC MARKS with tag jog

2010

EUROPEAN E-JUSTICE

by fszekeu2
Európai Igazságügyi portál, az összes hivatalos nyelven.

DORIE

by fszekeu2
A DORIE (DOcumentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes – uniós intézményi kérdésekkel kapcsolatos dokumentáció és kutatás) elnevezésű adatbázis az intézményi kérdésekkel foglalkozó szakembereknek kíván hozzáférést adni az EB szervezeti egységei által az évek során saját felhasználásra összeállított dokumentációs anyaghoz.

2008

Csatlakozási Szerződés

by fszekeu2 & 1 other
Treaty of Accession. Magyarország EU-hoz történő csatlakozáaának szerződése teljes szöveggel, magyar nyelven.

Szerződések

by fszekeu2
Az Európai Unió és az Európai Közösségek alapját képező jogi szövegek.

Európai portál KKV-K számára

by fszekeu2
Ez a portál az európai kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos közösségi politikák, jogalkotás, programok és kezdeményezések teljes körével kapcsolatos információkhoz biztosít hozzáférést.

Szerződések

by fszekeu2
Erről az oldalról hozzáférése van az Európai Unió és az Európai Közösségek alapját képező jogi szövegekhez: az alapszerződésekhez (az eredeti változatokhoz és a későbbi frissítésekhez), a módosító szerződésekhez, a bővítési

2007

EU Law Blog

by fszekeu2
Blog az EU jogról hallgatóknak, oktatóknak, szakembernek és mindazoknak, akik érdeklődnek a téma iránt.

STATEWATCH

by fszekeu2
Monitoring the state and civil liberties in Europe.

Eu-info

by fszekeu2
Hírek - rendeletek - jogszabályok - mezőgazdasági intézkedések .

Eu-info

by fszekeu2
Agrár- hírek - rendeletek - jogszabályok - mezőgazdasági intézkedések .

EP törvényfigyelője

by fszekeu2
Adatbázis, amelyben hozzáférhető az Európai Parlament bevonásával zajló döntéshozatali eljárások egyes állomásairól készült összefoglaló. Az eljárási lapokon keresztül hozzáférhet a közösségi intézmények és szervek által egy

Európai Igazságügyi Hálózat

by fszekeu2
Európai Igazságügyi Hálózat polgári és kereskedelmi ügyekben

SCADPlus

by fszekeu2
A közösségi joganyag világos és tömör összefoglalója minden politikaterületen.

Folyamatok és szereplők

by fszekeu2
Az EU döntéshozó mechanizmusa; dokumentumtár, jogalkotási eljárások, a közösségi rendszer szereplői.

Répertoire de jurisprudence

by fszekeu2
(Az oldal csak franciául létezik.) Közösségi Esetjogi Gyűjtemény.

OEIL

by fszekeu2
Legislative Observatory: Parliamentary committee work and activities - European Parliament. Jogalkotási Figyelő.

Zöld könyvek

by fszekeu2
Green Papers. Egy adott közösségi politika területén a döntésekhez vezető vita alapjául szolgáló bizottsági elgondolások gyűjteménye.

2006

Active users

fszekeu2
last mark : 26/07/2010 08:23