public marks

PUBLIC MARKS with tag felsefe

This year

Hedonizm nedir?

by deniz
Hedonizm veya hazcılık, zevki hayatın amacı ya da hedefi olarak gören bir felsefe öğretisidir. Bu nedenle hedonistler, acıdan kaçınmaya çalışarak zevk almak için yaşarlar. Genel olarak, insanın yaptığı her şeyin başka bir şeye ulaşmak için bir araç olduğunu vurgulayan bir dizi ahlaki teoridir.

Ontoloji nedir?

by deniz
Ontoloji, varlığın, varoluşun ve gerçekliğin doğasını inceleyen, bunların temel kategorilerini ve ilişkilerini belirlemeye çalışan felsefenin bir parçası veya dalıdır. Neyin var olup neyin olmadığı ve varlığın anlamının ne olduğu gibi bazı soyut soruları kapsar.

2009

2007

Active users

deniz
last mark : 19/01/2023 04:13

kaosteam
last mark : 18/08/2009 11:34