public marks

PUBLIC MARKS with tag "epistemoloji örnekleri"

17 March 2023 12:00

Epistemoloji

by deniz
Epistemoloji, bilginin nasıl elde edildiğini ve geçerliliğinin ne olduğunu incelemekle ilgilenen felsefe dalıdır. Adı Yunanca epistéme (bilgi) ve lógos (“çalışma” veya “bilim) kelimelerinden gelir.

PUBLIC TAGS related to tag "epistemoloji örnekleri"

bilgi felsefesi +   epistemoloji +   epistemoloji nedir +  

Active users

deniz
last mark : 17/03/2023 12:16