public marks

PUBLIC MARKS from m.meixide with tags vigo & Galiza

October 2010

Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC)

Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. O Instituto de Investigacións Mariñas está adscrito a dúas Áreas Científico–Técnicas: Recursos Naturais e Ciencia e Tecnoloxía de Alimentos, e estructúrase en catro departamentos: Oceanografía, Recursos e Ecoloxía Mariña, Biotecnoloxía e Acuicultura, e Tecnoloxía dos Alimentos.

December 2008

m.meixide's TAGS related to tag vigo

bus +   ciencia +   galego +   Galiza +   lingua +   peixe +   PermaculturaEcoloxia +   ValMinhor +   valmiñor +   venda +   web2 +   XORNAIS +