public marks

PUBLIC MARKS from enfoyrus with tags autoreporting & india

21 December 2006 00:00

Heal spiritual disease with various written words, the Apothecary - French literature

Site of an independent french writer. Presentation of its various literary creations. Photographs of its voyages and its cat, Mowgli. The whole in music and 33 foreign translations. Amazing.

18 December 2006 18:00

Sănătate al tău spirit durere cu variabil literatură, Domn Poticar - Francez literatură

Web site de un independent scriitor. Presentation de său variabil literatură creations. Fotografie de său voyages şi său pisică Mowgli. întreg înăuntru muzică.

Leger åndelig sykdom med forskjellig skrevet ord, Apothecary - Franske litteraturen

Sted av en uavhengig forfatter. Framstilling av dets forskjellig litterær skapelser. Fotografier av dets sjøreiser og dets katt Mowgli. Hele den i musikk.

Gyógyít lelki betegség változatos megírt szavakkal, a Gyógyszerész - Francia irodalom

Helye egy független írónak. Bemutatása az övé változatos irodalmi teremtésnek. Fényképe az övé utazásnak és az övé macska Mowgli. A teljes zeneben.

18 December 2006 17:00

Feddyginiaetha 'n ysbrydol adwyth ag 'n amlblyg 'n ysgrifenedig eiriau, 'r Apothecari - Ffrengig lenyddiaeth

Safwe chan Annibynnwr hysgrifennwr. Chyflwyniad chan 'i 'n amlblyg 'n llengar chreadigaethau. Gwawl-luniau chan 'i deithiau a 'i cath Mowgli. 'r chrynswth i mewn beroriaeth.

18 December 2006 16:00

Heel geestelijke ziekte met diverse geschreven woorden, de Apotheker - Franse literatuur

Plaats van een onafhankelijke schrijver. Presentatie van zijn verschillende literaire oprichtingen. Foto's van zijn reizen en zijn kat Mowgli. Alles in muziek.