public marks

PUBLIC MARKS from enfoyrus with tags autoreporting & alkymi

18 December 2006 18:15

Leger åndelig sykdom med forskjellig skrevet ord, Apothecary - Franske litteraturen

Sted av en uavhengig forfatter. Framstilling av dets forskjellig litterær skapelser. Fotografier av dets sjøreiser og dets katt Mowgli. Hele den i musikk.

18 December 2006 17:15

Læge appel sygdom hos alskens skrevet ord, den Apoteker - Fransk litteratur

Web arbejdsplads i en selvstændig skribent. Forevisning i dens alskens litterær værk. Fotografier i dens rejse og dens kat Mowgli. Den det hele i musik.