public marks

PUBLIC MARKS from anton with tags forskning & teknik

05 October 2006 20:45

Linköpings universitet: LiU - Medicinska 3d-bilder ryms i PC:n

Tredimensionell visualisering öppnar vägen för nya vetenskapliga upptäckter och bättre medicinska diagnoser. Men datorerna riskerar att dränkas i all data. En ny avhandling presenterar metoder för att hantera stora dataset på en persondator, trots

anton's TAGS related to tag forskning

alkohol +   beteenden +   blogginlägg +   bloggosfären +   grymt +   historia +   häftigt +   internet +   intressant +   jämstäldhet +   krök +   ledarskap +   nyheter +   pr +   privat +   sök +   sökningar +   sprit +   sverige +   teknik +   trender +   underskökningar +   undersökningar +   utveckling +   vanor +