public marks

PUBLIC MARKS from Takwann with tags "omori ryu" & japonais

Takwann's TAGS related to tag "omori ryu"

Dominique_Pierre +   iaido +   ideogramme +   inyoshintai +   japonais +   kata +   katori +   Kim Taylor +   Muso Shinden Ryu +   ryu +   seiza +   shoden +   Wehrhahn +