public marks

PUBLIC MARKS with tags novas & Galiza

2006

Vieiros

by xabre
Novas na túa liña

chuza!

by xabre
Chuza! é un sitio de novas galegas que emprega un control editorial non xerárquico. Calquera pode enviar historias e a comunidade de internautas é quen as valora, as comenta e decide se publicalas na páxina principal, de forma que non intervén nunca a figura do editor

1970

PUBLIC TAGS related to tag novas

1favoritos +   chuza +   estatut +   faro de vigo +   Fernando +   Galiza +   natureza +   nogueira +   recorte +   ValMinhor +   vieiros +  

Active users

m.meixide
last mark : 21/08/2006 12:16

xabre
last mark : 19/11/2006 12:48