public marks

PUBLIC MARKS with tags galego & xenealoxia

01 June 2011 09:00

Apelidos de Galicia

by m.meixide
Apelidos de Galicia - toponímia, orixe, distribución, heráldica, onomástica, liñaxes, etimoloxía, nobiliaria, xenealoxía, pedras armeiras, historia, persoeiros, arquivos e expedintes de nobreza dos Apelidos Galegos

01 June 2011 08:45

PUBLIC TAGS related to tag galego

cultura +   Galiza +   xenealoxia +  

Active users

m.meixide
last mark : 01/06/2011 09:00